UWAGA! DOBRA WIADOMOŚĆ DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW

Informacja przydatna dla osób niepełnosprawnych, a także w trakcie realizacji Obszaru A Zadanie nr 2 Aktywny samorząd.


Informuję, że osoby niepełnosprawne będą zdawać egzamin praktyczny na prawo jazdy bez opłat.

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Oznacza to bezpłatny egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B dla osób niepełnosprawnych, które potrzebują dostosowania pojazdu do rodzaju schorzenia.

Podpisana ustawa przewiduje całkowite zniesienie opłaty za praktyczna część egzaminu na prawo jazdy w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób.

Barbara Lechowska

Dyrektor
PCPR w Jaśle

Font Resize
Contrast