UWAGA! DOSTĘPNE ŚRODKI PFRON W KWOCIE 6.795,00 ZŁ NA REALIZACJĘ ZADANIA: DOFINANSOWANIE DO ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE.

Informuję, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych.

Dostępne środki w kwocie 6.795,00 zł na realizacje ww. zadania pochodzą z przesunięć pomiędzy zadaniami wynikających z rezygnacji z przyznanego dofinansowania, rozwiązania umów, rozliczenia umów oraz różnic z rozliczenia faktur.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w trybie ciągłym, natomiast rozpatrywane będą według daty wpływu do jednostki.

Beata Rak
Dyrektor
PCPR w Jaśle

Font Resize
Contrast