UWAGA! DOSTĘPNE ŚRODKI PFRON W KWOCIE 6.556,00 ZŁ NA REALIZACJĘ ZADANIA: DOFINANSOWANIE DO ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE.

Informuję, że istnieje możliwość ponownego ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2017 roku.

Dostępne środki w kwocie 6 556 zł na realizację w/w zadania pochodzą z braku wniosków na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej dot. dofinansowania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza ? przewodnika oraz z zakresu rehabilitacji zawodowej ?  dot. finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w trybie ciągłym, natomiast rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do jednostki.

Beata Rak
Dyrektor
PCPR w Jaśle

Font Resize
Contrast