UWAGA! DOTYCZY UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ W 2018 ROKU

Informujemy, że istnieje możliwość ponownego ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w 2018 roku.

Dostępne środki na realizację w/w zadania pochodzą z różnic rozliczenia umów, a także z rozliczeń innych zadań.

Posiedzenie Komisji ds.  oceny wniosków dot. likwidacji barier funkcjonalnych, odbędzie się w dniu 6 listopada 2018 roku o godz. 9.00.

W związku z powyższym wnioski przyjmowane będą do dnia 6 listopada 2018 roku do godz. 8.00.

Font Resize
Contrast