UWAGA! DOTYCZY UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ W 2019 ROKU

Informujemy, że istnieje możliwość ponownego ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w 2019 roku.

Dostępne środki na realizację w/w zadania pochodzą z rezygnacji.

Posiedzenie Komisji ds.  oceny wniosków dot. likwidacji barier funkcjonalnych odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 9.00.

Przedmiotem oceny będą kompletne wnioski, które wpłyną do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle do dnia 25 czerwca 2019 roku do godz. 12.00.

Font Resize
Contrast