UWAGA NIEPEŁNOSPRAWNI STUDENCI !

Na prośbę Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której Fundatorem i założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych POPON  przekazuję informacją o możliwości wzięcia udziału w projekcie  ?Technologia ? Efektywność ? Kompetencje ? Aktywizacja  czyli TEKA ABSOLWENTA ? Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia? współfinansowany ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu ABSOLWENT?.

Projekt adresowany jest do:

  • niepełnosprawnych studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów szkół wyższych zamieszkujących min. województwo podkarpackie,
  • osób, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • osób, które są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej; w przypadku absolwentów ? posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu;
  • osób, które są osobami pozostającymi bez zatrudnienia ; nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

W ramach Projektu osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Dodatkowo osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci:

– bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych, w tym m.in. kurs prawa jazdy, kursy językowe, kursy projektowania graficznego,

– sfinansowanie zdobycia uprawnień zawodowych, w tym m.in. licencja wyceny nieruchomości, uprawnienia elektryczne,

– 3 miesięcznych staży zawodowych ze stypendium stażowym oraz w uzasadnionych przypadkach wraz z dodatkiem motywacyjnym,

– wsparcia zatrudnienia i samo zatrudnienia (wsparcie pomostowe dla osób zakładających własna działalność gospodarczą).

 

Wszystkie działania są bezpłatne dla beneficjentów.

Deklaracja zgłoszeniowa online:

http://www.fazon.pl/index.php?option=com_proforms&view=form&jid=1&ltemid=147

 

Ewentualny kontakt:

Marta Zięba-Kuźniar

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych o/Rzeszów

ul. Rejtana 10/p.315

35-310 Rzeszów

 

Tel.17 85 77 556

e-mail: rzeszow@fazon.pl

>>>CZYTAJ TREŚĆ KOMUNIKATU<<<

>>>PLAKAT<<<

 

Barbara Lechowska
Dyrektor
PCPR w Jaśle

Font Resize
Contrast