UWAGA STUDENCI!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle informuje, że od 1 marca 2022 roku rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu ?Aktywny samorząd? Moduł II ? pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia – SOW ? https://sow.pfron.org.pl/. Do wniosku należy dołączyć zeskanowane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz pobrać niżej wskazane wzory załączników, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego elektronicznie wniosku. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2022 roku.

Obowiązujące wzory załączników:

  1. Zaświadczenie z uczelni;
  2. Klauzula informacyjna;
  3. Oświadczenie dot. ilości dofinansowanych semestrów;
  4. Zaświadczenie z zakładu pracy (wyłącznie dla osób zatrudnionych);
  5. Oświadczenie o dochodach.

W przypadku Wnioskodawców, którzy są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy należy dołączyć zaświadczenie o statusie Wnioskodawcy (w przypadku osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy). W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy założyć konto w Systemie Obsługi Wsparcia, posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.  Aby uzyskać instrukcję utworzenia Profilu Zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło lub pod nr telefonu 13 448 34 40.

Font Resize
Contrast