UWAGA STUDENCI!!! ZMIANY W NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU ?AKTYWNY SAMORZĄD? MODUŁ II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle informuje, iż w związku z przystąpieniem przez Powiat Jasielski do Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) finansowanego ze środków PFRON – wnioski w zakresie pilotażowego programu ?Aktywny samorząd? Moduł II ? pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przyjmowane będą drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW ? https://sow.pfron.org.pl/.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji ? uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym aplikowanie o środki PFRON bezpośrednio za pomocą  systemu informatycznego ? bez konieczności wielokrotnych wizyt w urzędzie. Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie, np.:

– uzyskanie informacji,

– wypełnienie wniosku i złożenie wniosku,

– dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,

– zapoznanie się ze wzorem umowy,

– rozliczeniem dofinansowania.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku przez system SOW  w ramach pilotażowego programu ?Aktywny samorząd? Moduł II proszone są o założenie profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek.

Dla Wnioskodawców, którzy zdecydują się złożyć wniosek drogą elektroniczną na pośrednictwem systemu SOW przewidziana jest możliwość zwiększenia podstawy dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o 800,00 zł.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków na semestr zimowy 2019/2020 będą zamieszczone na naszej stronie internetowej po 9 września 2019 roku.

Font Resize
Contrast