RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU ?AKTYWNY SAMORZĄD? MODUŁ II ? POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Wnioski należy składać za pośrednictwem Platformy SOW ? https://sow.pfron.org.pl/

Do wniosku należy dołączyć zeskanowane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz pobrać niżej wymienione załączniki (za wyjątkiem wniosku, który należy uzupełnić w SOW), wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego elektronicznie wniosku.

Termin składania wniosków upływa 10 października 2019 roku.

Obowiązujące wzory załączników:

  1. Wniosek
  2. Oświadczenie o dochodach
  3. Klauzula informacyjna
  4. Oświadczenie dot. ilości dofinansowanych semestrów
  5. Zaświadczenie z uczelni
  6. Zaświadczenie z zakładu pracy

W przypadku Wnioskodawców, którzy są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy należy dołączyć zaświadczenie o statusie osoby (w przypadku osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy).

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku przez system SOW w ramach pilotażowego programu ?Aktywny samorząd? Moduł II proszone są o założenie profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pok. 18 lub pod nr telefonu 13 448 34 40.

Font Resize
Contrast