UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH

W związku z zabezpieczeniem dodatkowej kwoty 100.000,00 zł na zadanie pn. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych informuję, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w roku 2022.

Zapraszam zainteresowane osoby niepełnosprawne do składania wniosków w siedzibie tut. Centrum lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Przedmiotem oceny będą kompletne wnioski, które wpłyną do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle do dnia 17 maja  2022 roku do godz. 15.30.

Informuję, że w przypadku osób niepełnosprawnych, których wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony negatywnie w roku 2022 nie ma konieczności ponownego umawiania się do lekarza, gdyż wniosek lekarski zachowuje ważność.

 

Paweł Podstawski

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle

Font Resize
Contrast