ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ

Informuję, że Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie wyznaczył od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. termin naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu ?Zajęcia klubowe w WTZ?.
Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) począwszy od dnia 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

Wnioski o dofinansowanie zajęć klubowych Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać w terminie do dnia 16 listopada 2020 roku na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło.

Szczegółowe informacje nt. programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl w zakładce ?O Funduszu? ? ?Programy i zadania PFRON? ? ?Programy realizowane obecnie? ? ?Zajęcia klubowe w WTZ?.


>>>WNIOSEK<<<_

Font Resize
Contrast