ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ

Informujemy, że Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyznaczył od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. drugą turę naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.), oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Wnioski o dofinansowanie zajęć klubowych Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać w terminie do dnia 16 czerwca 2021 roku na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło. Szczegółowe informacje nt. programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „O Funduszu” – „Programy i zadania PFRON” – „Programy realizowane obecnie” – „Zajęcia klubowe w WTZ”.

>>>WNIOSEK POBIERZ<<<

Font Resize
Contrast