ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ

Informujmy, że Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyznaczył od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. nabór wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. (pełen rok realizacyjny – 12 miesięcy).

Wnioski o dofinansowanie zajęć klubowych Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać w terminie do dnia 15 listopada 2021 roku na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło.

Szczegółowe informacje nt. programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „O Funduszu” – „Programy i zadania PFRON” – „Programy realizowane obecnie” – „Zajęcia klubowe w WTZ”.

W razie pytań i wątpliwości można się kontaktować telefonicznie z p. Dorotą Piędel pod nr tel. 017/ 2839-326.


>>>>>WNIOSEK<<<<<