Zakres świadczonej pomocy

  • Rodzina zastępcza – więcej
  • Pomoc dla osób uzyskujących pełnoletność w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych – więcej
  • PFRON – więcej