ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle zaprasza do udziału w ?Powiatowym programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018?.

Podstawowym celem programu jest pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie w zaprzestaniu jej stosowania oraz ukształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy życiowej w ramach pełnionych ról. Cele szczegółowe programu są następujące:

 • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy,
 • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
 • kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
 • uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy,
 • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,
 • zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,
 • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Do programu nie mogą zostać zakwalifikowane osoby:

 • z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami osobowości antyspołecznej oraz zaburzeniami osobowości pogranicznej (udział takich osób w programie mógłby tworzyć poważne przeszkody w realizacji zajęć edukacyjno-korekcyjnych),
 • stosujące przemoc, wobec których rozpoznawane jest uzależnienie od alkoholu, i które powinny
  w pierwszej kolejności być kierowane na terapię uzależnienia.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, 38 ? 200 Jasło, tel. 13 448 58 38, w terminie do dnia 6 lipca 2018 roku /pokój 23/.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie www.pcprjaslo.info.

Font Resize
Contrast