ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa laptopów do wykorzystania przy zdalnym nauczaniu dla wychowanków pieczy zastępczej w ramach projektu ?Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19? w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

<<<<ZAPYTANIE OFERTOWE>>>>

 

<<<<Zapytanie, formularz, klauzula – wersja edytowalna>>>>

 

<<<<Zal-nr-3 – Wzór umowy Dostawa laptopów-2>>>>

 

<<<<Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja Zapytania ofertowego z dnia 20.08.2020 r.>>>>

 

<<<<Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja Zapytania ofertowego z dnia 21.08.2020 r.>>>>

 

<<<<Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 26.08.2020 r.>>>>

 

 

Font Resize
Contrast