ZAPYTANIE OFERTOWE

Przeprowadzenie badań psychologicznych i sporządzenie pisemnych opinii dotyczących posiadania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 5 lit. b w związku z art. 46 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 821) dla łącznej grupy 49 osób, pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.


>>>>>Zapytanie ofertowe<<<<<

Font Resize
Contrast