Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi:
?Przeprowadzenie badań psychologicznych i sporządzenie pisemnych opinii dotyczących posiadania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 5 lit. b w związku z art. 46 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447).

Zapytanie ofertowe do pobrania

Informacja dotycząca wyboru oferty

Font Resize
Contrast