ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA LAPTOPÓW

Dostawa laptopów do wykorzystania przy zdalnym nauczaniu dla wychowanków pieczy zastępczej w ramach projektu ?Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19? w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


1.ZAPYTANIE OFERTOWE

2.ZAPYTANIE OFERTOWE – WERSJA EDYTOWALNA

3.Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

4.Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

5.Załącznik nr 3 – Wzór umowy dostawa laptopów

6.MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 24.09.2020 R.

7.MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 24.09.2020 R. – WERSJA EDYTOWALNA

8.MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 01.10.2020 R.

9.MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 01.10.2020 R. – WERSJA EDYTOWALNA

10.ODPOWIEDŹI NA PYTANIA I MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 02.10.2020 R.

11.ODPOWIEDŹI NA PYTANIA I MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 02.10.2020 R. – WERSJA EDYTOWALNA

12.PassMark – CPU Benchmarks-1

13.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

14.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – WERSJA EDYTOWALNA

15.INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

16.INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Font Resize
Contrast