ZAPYTANIE OFERTOWE – DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (MASECZEK JEDNORAZOWYCH, RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH, PŁYNU DEZYNFEKUJĄCEGO DO RĄK)

Dostawa środków ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z epidemią w ramach projektu ?Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19? w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

>>>>>ZAPYTANIE OFERTOWE<<<<<

 

>>>>>Zapytanie ofertowe, formularz oferty, klauzula RODO – wersja edytowalna<<<<<

 

>>>>>Zał. nr 3 – Wzór umowy<<<<<

 

>>>>>Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 26.08.2020 r.<<<<<

 

 

 

 

Font Resize
Contrast