ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO NA GRUPACH WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie poradnictwa specjalistycznego na grupach wsparcia dla rodzin zastępczych i przeprowadzenie wykładów tematycznych dla uczestników projektu pn. ?Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w Powiecie Jasielskim? realizowanego w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014 ? 2020, Oś Priorytetowa VII Integracja społeczna, Działanie 8.4. Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

>>>czytaj całą treść zapytania ofertowego<<<

Font Resize
Contrast