ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU I DOSTAWY 3 KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH TYPU LAPTOP, DRUKARKI I 3 ZESTAWÓW (MYSZ i KLAWIATURA)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Jaśle, uL. Rynek 18, w związku z realizacją projektu: ,,Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w Powiecie Jasielskim? współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w celu wyłonienia Wykonawcy zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę do siedziby jednostki: 3 sztuk komputerów przenośnych typu laptop, drukarki laserowej oraz 3 zestawów (mysz + klawiatura). Szczegółowe parametry zamówienia podano w załącznikach do niniejszego zapytania.

Treść zapytania;

zal. 1 laptop parametry;

zal. 2 drukarka laserowa parametry;

zal. 3 zestaw (mysz + klawiatura) parametry;

zal. 4 formularz ofertowy.

   

 

Font Resize
Contrast