ZARZĄDZENIE NR 1/2021 STAROSTY JASIELSKIEGO Z DNIA 4 STYCZNIA 2021 ROKU

w sprawie zasad przyznawania świadczeń oraz zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w Powiecie Jasielskim w 2021 roku, wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

>>>Zarządzenie<<<

Font Resize
Contrast