ZARZĄDZENIE NR 1/2019 STAROSTY JASIELSKIEGO

w sprawie zasad przyznawania świadczeń oraz zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w Powiecie Jasielskim w 2019 roku, wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zarządzenie Starosty Jasielskiego nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.

Font Resize
Contrast