ZARZĄDZENIE NR 4/2020 STAROSTY JASIELSKIEGO Z DNIA 15 STYCZNIA 2020 ROKU

w sprawie zasad przyznawania świadczeń oraz zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w Powiecie Jasielskim w 2020 roku, wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zarządzenie Nr 4/2020 Starosty Jasielskiego z dnia 15 stycznia 2020 roku

 

 

Font Resize
Contrast