ZARZĄDZENIE NR 6/2018 STAROSTY JASIELSKIEGO

w sprawie zasad przyznawania świadczeń oraz zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w Powiecie Jasielskim w 2018 roku,

wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

CZYTAJ TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Font Resize
Contrast